348EX Blood Gas Electrolyte AnalyzerPortable Rapidlab 348ex Kan Gazı ve Elektrolit analizörü, arteriyel, venöz, kapiler tam kandan pH, PCO2, PO2, Na, K, CL, veya Ca, Hct, parametrelerini P atım basıncını ölçer. HCO3 ( act ), HCO3 ( std ) O2SAT, O2CT, ctCO2, BE ( B ), BE ( act ), PO2 ( A- a ), Ca- pH 7.4 PO2 / F102, CtHb, parametrelerini hesaplar.

Kan Gazı ve Elektrolit Cihazı tamamen açık sistemdir. Kit bağımlılığı yoktur. Kapiler tüp, enjektör veya tüpten kan numunesi alabilecek bir proba sahiptir. Bu işlem için ayrı bir adaptöre ihtiyacı yoktur. Bütün analizler için kapilerden 40 uL, enjektörden 95 uL kan örneği yeterli olmaktadır.

Cihaz da, kalibrasyon otomatiktir. İsteğe bağlı olarakta kalibrasyon yapabilir. Kalibrasyon gazı olarak iki tüpe sahiptir. Ortam havasını kullanmaz.

Cihaz da, hasta ısısı F10.2, ctHb hasta no’ su, kullanıcı no’ su bilgileri girilebilir. Cihaza hasta numunesi verilirken oluşabilecek hava kabarcıklarına karşı dedektör sistemi mevcuttur.

Cihaz, tüm analizleri ve hesaplamaları 45 saniyede yapar. Analiz sonuçlarını hem ekranda yazar, hemde dahili yazıcısına rapor şeklinde gönderir. Sistem, 220 V / 50 Hz. olup şebeke geriliminin olumsuz etkilerine karşı 187 / 242 V arasında çalışılabilecek düzenlemeye sahiptir.

KULLANIM BİLGİLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER İNDİR